Rensskopa

Ibland kan det vara svårt att komma åt att rensa brunnar. Då är en rensskopa ett mycket praktiskt redskap.

Det är inte alla villaägare som är medvetna om att även såväl dagvattenbrunnar som slambrunnar på tomten behöver rensas med jämna mellanrum. Med en rensskopa blir arbetet mycket enklare. Med en rensskopa kan du även gräva i lättare jord. För att det ska vara enkelt att tömma finns det ett handtag placerat ovanför skophalvorna på modeller längre än 1,5 m.

Vem behöver en rensskopa?
Rensskopan är ett lämpligt redskap för gatukontor, lantbrukare, fastighetsskötare, villaägare m.m.

Rensskopan finns i följande utföranden;

  • 13 cm skopa (min. brunndiameter 15 cm)
  • 20 cm skopa (min. brunndiameter 22 cm)
  • 25 cm skopa (min. brunndiameter 27 cm)

Elförzinkade i standardlängder från 1,5 m till 3,5 m (0,5 m intervall). Längre skopor specialtillverkas vid order.